Saltar al contenido
Dia de l'autisme. Concienciació, visibilització, formació, participació

TEA i inclusió educativa

Amb motiu del dia internacional de l’autisme, des de TEACAST, volem aprofitar aquest any, per a visibilitzar l’autisme en l’entorn educatiu.
La inclusió educativa per a persones amb autisme és un gran repte. Una batalla a la que s’han d’enfrontar a diari les families. Tot i que és un dret reconegut, la manca de formació i de recursos, provoca que pares i mares hagen d’estar alerta, i recordant dia a dia, aquests drets. 

Per aquest motiu hem preparat una jornada educativa, adreçada, principalment, als docents i futurs docents, i també als professionals de qualsevol àmbit, famílies, etc. L’educació és clau per al canvi social. Veure el programa de la Jornada

No són els sistemes educatius els que tenen dret a una certa mena de xiquets, o xiquetes. És per això, que és el sistema educatiu d’un país el que ha d’ajustar-se per a satisfer les necessitats de tots i totes. Tots els xiquets, xiquetes i joves del món, amb les seues fortaleses i febleses individuals, amb les seues esperances i expectatives, tenen el dret a l’educació.« (B. Lindqvist, UN-Rapporteur, 1994)

Enllaços d’interés

  • La resposta educativa a l’alumnat amb discapacitat és un element clau per a la transformació del nostre model educatiu i social. Eduquem amb la premissa que totes les persones tenen el mateix dret a participar, aprendre i desenvolupar-se en entorns comuns, que es reconega el seu talent i a sentir-se acompanyats en els respectius projectes de vida. Més informació.
  • Normativa General d’Inclusió Generaliat Valenciana.
  • DECRET 195/2022, de 11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.
  • Declaració de Nacions Unides. La Convenció sobre drets de l’infant de Nacions Unides, adoptada per l’Assemblea General el 20 de novembre de 1989 i ratificada per Espanya en 1990, reconeix, en l’article 28, el dret a l’educació dels xiquets i xiquetes i estableix, en l’article 29, que l’educació ha de fomentar el ple desenvolupament de la personalitat, les aptituds i les capacitats de la infància i el respecte pels drets humans i les llibertats individuals, així com preparar els xiquets i les xiquetes per a assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, tolerància, pau i igualtat entre sexes i pobles. Més informació.
  • UNESCO. Marc d’Acció Educació 2030. L’educació inclusiva s’esforça a identificar i eliminar totes les barreres que impedeixen accedir a l’educació i treballa en tots els àmbits, des del pla d’estudi fins a la pedagogia i l’ensenyament. Més informació.
  • Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.